Tankar inför terminen

Första läxan för åk 9 ht 2018.

Besvara följande frågor:

  1. Vad behöver jag göra för att utvecklas och nå mina mål i HK? (se ev triangeln och fundera kring tidigare terminer)
  2.  Vad behöver jag få hjälp/stöd med för att utvecklas och nå dit jag vill i HK? (information, struktur,  läxor, prov).
  3. Vilka önskemål har jag inför den här terminen om vad vi skall göra på HK-lektionerna?
  4.  Har jag några särskilda önskemål gentemot mina klasskamrater eller till läraren?
  5. Vilket betyg har jag som mål?

Skicka dina svar med e-post till din lärare (robert.hedblad@stockholm.se, cynthia.ferreras@stockholm.se eller anna.karin.carlsson@stockholm.se).