,

Hållbar konsumtion (åk 9)

”Hur kan du som person bidra till en hållbar konsumtion?”

Använd dig av kunskaper du fått på HKK-lektionerna och från länkar/texter via hemsidan. Resonera med de där hemma.

Skriv en text på max 1 – 2 sidor (textstorlek 12pt, times new roman).

Skicka in senast v. 15 via e-post till din lärare om ni vill ha feedback på er text.

,

Hållbar konsumtion

Man kan tänka på hållbar konsumtion utifrån dessa tre synvinklar: moraliskt, personligt och globalt.

Hur påverkar min konsumtion min privata ekonomi? Kan jag slösa minde och spara pengar som jag kan göra annat för?

Hur ska jag konsumera för att förbättra vår jords framtid?

Hur kan jag tänka på hur min konsumtion påverkar andra, t.ex. de som producerar varorna jag köper? Får arbetarna dåligt med lön, har de skadliga arbetsförhållanden t.ex. farliga kemikalier, är det barn som arbetar?

De här sakerna är bra att tänka på och nu ska jag visa hur jag kan åstadkomma det. Läs mer