,

Brödundersökning åk 8

Fyll i formuläret från lektionen eller ladda ned och fyll i här – brödundersökning.

På första raden fyller ni i uppgifter för det bröd ni gjort lektion 2 i skolan. Välj sedan 2-3 andra likvärdiga bröd från butik och fyll i uppgifterna för dessa i de andra raderna.

Skriv sedan en text (max 1 A4) som svarar på frågeställningen:

Vilket matbröd i undersökningen ska jag välja om jag ska ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö?

Skicka till/dela med er lärare:

robert.hedblad@stockholm.se

Terminsplan åk 8 2015/2016

 1. ”Komma igång” med HK i åk 8.
 • Baka matbröd
 • HK – förmågorna (planera, hantera, värdera)
 • Bedömning i HK
 1. Mat och ekonomi.
 • Konsument- undersökning
 • Hur mycket kostar maten?
 • Mat och ekonomi kopplat till fler perspektiv, t ex Miljö
 1. Mat och miljö.
 • Ekologiska fotavtryck – vad menas med det?
 • S.M.A.R.T. – vad menas med det?
 1. Mat och hälsa.
 • Olika begrepp inom näringsläran
 • Planera och tillaga vardagsmåltider
 1. HK-prov
  • Del 1 – Planera och tillaga en vardagsmåltid i grupp (tänk ekonomi, hälsa, miljö)
  • Del 2 – Värdera måltiden skriftligt in en enskild skrivuppgift
 1. Mat och tradition
 1. Hur ska vi få rent på ett schysst sätt?

Terminsplan åk 8 2015

 1. ”Komma igång” med Hk i åk 8.
 • Baka matbröd,
 • HK – förmågorna (planera, hantera, värdera)
 • Bedömning och kunskapskrav
 1. Mat och ekonomi.
 • Konsument- undersökning
 • Hur mycket kan en vardagsmåltid kosta enligt Konsumentverkets beräkningar?
 • Mat och ekonomi kopplat till fler perspektiv, t ex Miljö
 1. Mat och miljö.
 • Ekologiska fotavtryck – vad menas med det?
 • S.M.A.R.T. – vad menas med det?
 1. Mat och hälsa.
 • Olika begrepp inom näringsläran
 • Planera och tillaga vardagsmåltider, matsäck
 1. HK-prov
  • Del 1 – Planera och tillaga en vardagsmåltid i grupp (tänk ekonomi, hälsa, miljö)
  • Del 2 – Värdera måltiden skriftligt in en enskild skrivuppgift
 1. Mat och tradition
 1. Hur ska vi få rent på ett schysst sätt?

Terminsplan åk 8, 2014/2015

1. ”Komma igång” med Hk i åk 8.

 • Baka matbröd,
 • HK – förmågorna (planera, hantera, värdera)
 • Bedömning och kunskapskrav

2. Mat och ekonomi.

 • Konsument-undersökning
 • Hur mycket kan en vardagsmåltid kosta enligt Konsumentverkets beräkningar?
 • Mat och ekonomi kopplat till fler perspektiv, t ex Miljö

3. Mat och miljö.

 • Ekologiska fotavtryck – vad menas med det?
 • S.M.A.R.T – vad menas med det?

4. Mat och hälsa.

 • Olika begrepp inom näringsläran
 • Planera och tillaga vardagsmåltider, matsäck

5. HK-prov

 • Planera och tillaga en vardagsmåltid i grupp (tänk ekonomi, hälsa, miljö)
 • Värdera måltiden skriftligt i en enskild skrivuppgift

6. Mat och tradition

 • Julbak

7. Hur ska vi få rent på ett schysst sätt?