Näring och hälsa

Läxa efter soppa och pannkakor är att läsa häftet om näringsämnen och se på minst en av filmerna nedan (välj den eller de du tycker tilltalar dig mest).

Länkar

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/

http://www.hkportalen.se/naumlringslaumlra.html

http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-och-halsa/naringsamnen/

Filmer

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202609 (Kräver inloggning på sli.se)