Inför provet åk 8, vt 2018

Här är info om provet som kommer vara för åk 8 vt 18. (v 16)

  • Se igenom anteckningar, de faktablad ni fått, tidigare läxor och läs på hemsidan vilka olika teman vi har haft.
  • Planera och tillaga måltid/er hemma där du tar hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
  • Öva dig att motivera ditt måltidsval utifrån hälsa, ekonomi och miljö.
  • Använd fakta och begrepp från de olika områdena som vi jobbat med, t.ex. ekologiska fotavtryck, vad får en middag kosta enligt Konsumentverkets siffror, tallriksmodell, energibehov -variationer på det och varför.
  • Titta på exempeltexter (ex Skolverkets och elevtexter)
  • Klicka runt här på sidan (under läxor och tips t ex) och läs artiklar och gör uppgifter. (dvs på hk.robboten.com)

Vid provtillfället kommer du att få en uppgift som innebär att planera en vardagsmåltid till en familj.

Du ska skriva en text/ett brev riktat till familjen då du motiverar ditt val av måltid utifrån hälsa, miljö och ekonomi.

 

 

Skrivtiden är minimum 60 minuter och max 90 min.