,

Hållbar konsumtion (åk 9)

”Hur kan du som person bidra till en hållbar konsumtion?”

Använd dig av kunskaper du fått på HKK-lektionerna och från länkar/texter via hemsidan. Resonera med de där hemma.

Skriv en text på max 1 – 2 sidor (textstorlek 12pt, times new roman).

Skicka in senast v. 15 via e-post till din lärare om ni vill ha feedback på er text.