Prov åk 9 vt 2018

 • Provet är enskilt och det kommer att vara skriftligt på dator.
 • Lektionstiden (120 minuter) räknar vi med att det ska räcka till för alla.
 • Har du rätt till mer tid och/ eller muntligt komplettering, upplys din lärare om det så ordnar vi det.

Hur kan du förbereda mig?

 • Gå igenom din skrivbok och se vad/vilka stora områden har vi jobbat med under terminen.
 • Läs igenom anteckningar och ev läxor.
 • Klicka runt här på sidan. Ex tips eller tidigare läxor.
 • Öva dig på att resonera om mat o måltider ur ett ”hållbart ” perspektiv med tanke på hälsa, miljö, ekonomi och socialt/etiskt.
 • Öva dig genom att värdera (resonera, jämföra, motivera, beskriva och förklara) måltidsval/ livsmedel utifrån miljö, (ekologi, klimat), hälsa,(näringsinnehåll, socialt) etiskt,(djur, människor) och ekonomiskt.
 • Öva dig på att skriva en text om för- och nackdelar med den mat du äter och/eller
 • Diskutera med dina kamrater när ni t ex äter skollunch, hur ser det ut på tallriken, vilken mat har du lagt upp. Öva dig även att diskutera med dem där hemma när ni äter.
 • Öva på att göra produktjämförelser, t.ex. fisk, olika köttfärser, bröd, rotfrukter och salladsgrönsaker.
 • Läs faktamaterial. Gå in på föreslagna länkar.
 • Gör (om) tidigare läxor.

Länktips

 

Föreläsning Konsumenträtt 26/4

Påminnelse om föreläsningen om Konsumenträtt imorgon i aulan/matsalen. Börjar 8.20 och obligatorisk närvaro (rapporteras) för alla som har Hk denna termin samt Cynthias språkgrupp. Andra grupper kommer överens med respektive lärare om de ska delta eller ej.

Inför provet åk 8, vt 2018

Här är info om provet som kommer vara för åk 8 vt 18. (v 16)

 • Se igenom anteckningar, de faktablad ni fått, tidigare läxor och läs på hemsidan vilka olika teman vi har haft.
 • Planera och tillaga måltid/er hemma där du tar hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 • Öva dig att motivera ditt måltidsval utifrån hälsa, ekonomi och miljö.
 • Använd fakta och begrepp från de olika områdena som vi jobbat med, t.ex. ekologiska fotavtryck, vad får en middag kosta enligt Konsumentverkets siffror, tallriksmodell, energibehov -variationer på det och varför.
 • Titta på exempeltexter (ex Skolverkets och elevtexter)
 • Klicka runt här på sidan (under läxor och tips t ex) och läs artiklar och gör uppgifter. (dvs på hk.robboten.com)

Vid provtillfället kommer du att få en uppgift som innebär att planera en vardagsmåltid till en familj.

Du ska skriva en text/ett brev riktat till familjen då du motiverar ditt val av måltid utifrån hälsa, miljö och ekonomi.

 

 

Skrivtiden är minimum 60 minuter och max 90 min.