Brödundersökning åk 8

Fyll i formuläret från lektionen eller ladda ned och fyll i här – brödundersökning.

På första raden fyller ni i uppgifter för det bröd ni gjort lektion 2 i skolan. Välj sedan 2-3 andra likvärdiga bröd från butik och fyll i uppgifterna för dessa i de andra raderna.

Skriv sedan en text (max 1 A4) som svarar på frågeställningen:

Vilket matbröd i undersökningen ska jag välja om jag ska ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö?

Skicka till/dela med er lärare:

robert.hedblad@stockholm.se