100 sätt att rädda miljön

  1. Skriv färdigt din reflektionen kring lektionen (arbete/resultat – se nedan).
  2. Använd artikeln (100 sätt att rädda…) när du diskuterar er maträtt (ert val av livsmedel, metoder mm) utifrån miljö och ekonomi.

Reflektionsfrågor

Hur arbetade jag/vi i köket?

Hur blev resultatet? Som förväntat eller annorlunda? Varför?

Höll planeringen eller inte? Vad höll i så fall och vad höll inte?

Vad kunde förbättras/ändras?

Vad är dina viktigaste lärdomar från idag till kommande lektioner och till din egen framtid?